สวัสดี

FDA เตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ ป้องกันการปนเปื้อน E.coli ในน้ำดื่ม

แชร์:
Favorite (38)

19 มิถุนายน 2552

FDA เตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ ป้องกันการปนเปื้อน E.coli ในน้ำดื่ม

ปัจจุบันน้ำประปามีคุณภาพและมาตรฐอยู่ในระดับที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองเช่นนี้ทำให้ผู้บริโภคบางรายหันมาบริโภคน้ำประปาแทนน้ำดื่มบรรจุขวดที่วางจำหน่ายในท้องตลาดแต่อย่างไรก็ตามเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของน้ำดื่มบรรจุขวด (Bottled water) ก็ยังต้องได้รับพิจาณณาเพื่อกำหนดมาตรการใหม่ๆเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

            องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริการ (US Food and Drug Administration: USFDA) เตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ว่าด้วยการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียชนิด Escherichia coli หรือ E.coli ในน้ำดื่มบรรจุขวดไปถึงน้ำพร้อมชนิดต่างๆหลังจาก USFDA พบว่า น้ำดื่มบรรจุขวดที่มีการปนเปื้อนเชื้อ E.coli นั้น มีสาเหตุจากน้ำที่นำมาใช้มาจากแหล่ง ที่ไม่บริสุทธิ์และมีการปนเปื้อนเชื้อ E.coli   ดังรั้นเพื่อ่ความปลอดภัยและสุขลักษณะมที่ดี ผู้ผลิตต้องยกเลิกการใช้แหล่งน้ำดังกล่าวสำหรับผลิตน้ำดื่มบรรรจุขวด

            FDA กำหนดให้ผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำพร้อมดื่มชนิดต่างๆต้องทำการทดสอบแหล่งน้ำเพื่อตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ในแต่ล่ะสัปดาห์ และเมื่อมีการตรวจสอบพบว่าแหล่งน้ำที่ใช้มีการปนเปื้อนพบว่า

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527