สวัสดี

อินเดียแก้ไขข้อบังคับเรื่องการติดฉลาก

แชร์:
Favorite (38)

3 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารของประเทศอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ได้ออกร่างระเบียบ Food Safety and Standards (Labelling and Display) Amendment Regulations, 2021 โดยได้มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับเรื่องการติดฉลากและการแสดงโดยมีเนื้อหา ดังนี้

          ระยะเวลาการปรึกษาหารือสาธารณะของร่างฉบับดังกล่าวมีผลจนถึง 60 วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ

ที่มา : https://resources.selerant.com/

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527