สวัสดี

แคนาดาประกาศอนุญาตให้ใช้ Lysophospholipase จากเชื้อรา Trichoderma reesei RF7206 ในการผลิตน้ำตาล และเดกซ์ทรินจากแป้ง

แชร์:
Favorite (38)

10 กันยายน 2564

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศ “อนุญาตให้ใช้ Lysophospholipase จากเชื้อรา Trichoderma reesei เป็นเอนไซม์ (Enzymes) ที่ใช้ในแป้ง (Starch) ในการผลิตเดกซ์ทริน (dextrins), เดกซ์โทรส (dextrose), น้ำตาลฟรุกโตสและฟรุกโตสไซรัป (fructose syrups), กลูโคสไซรัป (glucose syrup) และน้ำตาลกลูโคสหรือมอลโตส ได้ โดยระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมรายการเอนไซม์ (Enzymes) ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหารของแคนาดา ได้ที่: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/lists-permitted/5-enzymes.html.

ที่มา : Health Canada.  Notice of Modification to the List of Permitted Food Enzymes to Enable the Use of Lysophospholipase from Trichoderma reesei RF7206 in the Production of Sugars and Dextrins from Starch. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships/notice-modification-list-permitted-food-enzymes-lysophospholipase-production-sugars-dextrins-starch.html.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527