สวัสดี

USDA ปรับปรุงรายชื่อสารเคมีที่อนุโลมให้ใช้ในสินค้าเกษตรอินทรีย์

แชร์:
Favorite (38)

3 สิงหาคม 2564

เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้เผยแพร่ระเบียบฉบับสุดท้าย (Final Rule) ใน Federal Register โดยเพิ่มสาร 3 ชนิด ลงในรายการสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา (The National Organic Standards Board (NOSB)) เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับฟาร์มและผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ประกอบด้วย

 

  1. กรดออกซาลิก (Oxalic acid): เป็นสารกำจัดแมลงที่อนุญาตให้ใช้ในการเลี้ยงผึ้งอินทรีย์
  2. Nonorganic pullulan: สามารถใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (แคปซูลและยาเม็ด) ที่มีการระบุฉลาก “Made with Organic”
  3. เจลคอลลาเจน (Collagen gel): เป็นเปลือกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ เช่น ไส้กรอก

 

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.foodsafetynews.com/2021/07/additions-to-national-list-of-organics-take-effect-on-july-26/

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527