สวัสดี

สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณที่บริโภคได้ของแคดเมียมในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

4 เมษายน 2552

สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณที่บริโภคได้ของแคดเมียมในอาหาร

            หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA)   กำหนดปริมาณที่บริโภคได้ต่อสัปดาห์ Tolerable weekly intake: TWI ของแคดเมียมที่ 2.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว 

            แคดเมียมเป็นโลหะหนักที่พบได้ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด การผุกร่อนของชั้นหินหรือจากการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น การได้รับแคดเมียมในปริมาณที่มากเกิดกำหนด จะทำให้เกิดความเป็นพิษต่อไตและทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน นอกจากนี้ สถาบันวิจัย มะเร็งนานาชาติ International Agency for Research on Cancer ได้จำแนกให้แคดเมียมเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย โดยทั่วไปคนเราจะได้รับ แคดเมียมเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพราะทางการรับประทาน อาหาร ซึ่งอาหารที่พบว่ามีปริมาณแคดเมียมสูงได้แก่ สาหร่าย อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  เห็ดชนิดต่างๆ และช็อกโกแลต

            ทั้งนี้ EFSA ได้ร้องขอให้คณะกรรมธิการยุโรป ประเมินค่าความเสี่ยงของแคดมียมต่อผู้บริโภครวมทั้งระบุความสำคัญของแหล่งแคดเมียมและพิจารณาปริมาณการบิโภคที่เหมาะสมของผู้บริโภคในกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น ผู้ที่เป็นมังสวิรัติ เด็กเล็ก หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักสูง เป็นต้น

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527