สวัสดี

เม็กซิโกเผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการแสดงฉลากด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ (Front of Pack Labeling) ฉบับใหม่

แชร์:
Favorite (38)

10 กรกฎาคม 2564

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานดูแลด้านความเสี่ยงทางสุขภาพและสุขอนามัยของเม็กซิโก (Mexico’s Health and Sanitary Risks Authority : COFEPRIS) ได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการแสดงฉลากด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ (Front of Pack Labeling) ฉบับใหม่เพื่อความชัดเจนและความถูกต้องของข้อมูลทางการค้าและสุขอนามัยที่จำเป็นสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงฉลากที่เหมาะสม ตามระเบียบ NOM-051 เรื่อง การแสดงฉลากทั่วไปสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ : ข้อมูลทางการค้าและสุขภาพ ฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่กำหนดให้อาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยเครื่องหมายแจ้งเตือน (warning sign) และคำอธิบายข้อควรระวัง (Cautionary Legends) ตามระเบียบ NOM-051 ที่ต้องระบุไว้ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ โดยระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีแคลอรี โซเดียม ไขมันทรานส์ น้ำตาล หรือไขมันอิ่มตัวเกินเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเครื่องหมายเตือนจะต้องแสดงไว้ที่มุมขวาด้านบนของด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ และในระยะแรกอนุญาตให้พิมพ์ฉลากหรือใช้ฉลากสติกเกอร์ติดบนบรรจุภัณฑ์ได้ และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527