สวัสดี

ไต้หวันออกข้อกำหนดการติดฉลากของ 2′-fucosylactose ที่ผลิตโดย Genetically Modified E.coli

แชร์:
Favorite (38)

17 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวันได้เผยแพร่ข้อบังคับเรื่อง “ข้อกำหนดการใช้ข้อจำกัดและการติดฉลากของ 2′-fucosylactose ที่ผลิตโดย Genetically Modified E.coli สายพันธุ์ K-12 DH1 MDO MAP1001d เป็นส่วนผสมอาหาร”ตามบทบัญญัติของวรรค 2 ของข้อ   15-1 และอนุวรรค 10 ของวรรค 1 ของข้อ 22 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารและสุขาภิบาล สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 

 1. ผลิตโดยกระบวนการหมักโดยใช้สายพันธุ์ Escherichia coli ดัดแปรพันธุกรรม K12 DH1 MDO MAP1001d
 2. ผง 2′-FL สามารถทำให้บริสุทธิ์จากน้ำหมักผ่านลำดับของขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ รวมถึงการกำจัดไอออน การบำบัดด้วยถ่านกัมมันต์ การกรอง ทำให้เข้มข้น ตกผลึกด้วยกรดอะซิติก เป็นต้น
 3. ผง 2′-FL สุดท้ายต้องไม่มีจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม
 4. 2'-FL สำหรับใช้เป็นส่วนผสมอาหารและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในภาคผนวก
 5. ใช้ได้กับอาหารสูตรสำหรับทารก อาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารก และนมผง หรือผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีเท่านั้น
 6. ปริมาณสูงสุดของ 2′-FL คือ 1.2 ก./ลิตร ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
 7. ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ภายนอกของ 2′-FL ที่ผลิตโดย E.coli K12 MAP1001d จะต้องแสดงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งต่อไปนี้
  • “The 2′-fucosyllactose is produced by genetically modified microorganism”
  • “The 2′-fucosyllactose is produced by a genetically modified microorganism, but ultimately does not contain any genetically modified microorganism and its transgenes”

          ระเบียบนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : https://resources.selerant.com/

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527