สวัสดี

กฎระเบียบออร์แกนิคใหม่ของ EU เตรียมบังคับใช้ 2565

แชร์:
Favorite (38)

3 กรกฎาคม 2564

สหภาพยุโรปได้ปรับปรุงกฎระเบียบควบคุมการผลิตและค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ และออกเป็นกฎระเบียบใหม่หมายเลข (EU) 2018/848 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป

กฎระเบียบนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาข้อบังคับหลายประการ เช่น ขยายขอบข่ายการรับรองสินค้าอินทรีย์ออกกว้างกว่าสินค้าเกษตร แต่ครอบคลุมได้ถึงสินค้าที่"สัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเกษตร” และนอกเหนือจากการเป็นวัตถุดิบอาหาร เช่น น้ำมันหอมระเหย เป็นต้น ซึ่งปรากฎและอาจมีการเพิ่มในรายการแนบท้ายตามภาคผนวก Annex I ของกฎระเบียบข้างต้น จึงอาจส่งผลต่อการใช้วัตถุดิบเป็นส่วนประกอบของอาหารแปรรูปได้ แม้ปัจจุบัน Annex จะระบุไว้เช่นเดียวกับเหมือนฉบับเดิม (837/2004) ก็ตาม

          ทั้งนี้การปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าวยังมีการกำหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากระบุแหล่งผลิต ว่าเป็นแหล่งผลิตภายในหรือภายนอกสหภาพยุโรป โดยกำหนดปริมาณขั้นต่ำที่ต้องระบุแหล่งกำเนิดจากเดิม 2% เป็น 5% และหากวัตถุดิบทั้งหมดมาจากแหล่งเดียวกัน สามารถระบุพื้นที่หรือประเทศที่ผลิตแทนการระบุว่าเป็นแหล่งผลิตภายในหรือภายนอกสหภาพยุโรปได้

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527