สวัสดี

เกาหลีใต้ร่างกฎหมายการห้ามใช้สีผสมอาหาร 14 ชนิด

แชร์:
Favorite (38)

3 เมษายน 2552

เกาหลีใต้ร่างกฎหมายการห้ามใช้สีผสมอาหาร 14 ชนิด

            เกาหลีใต้ร่างกฎหมายห้ามใช้สี 14 ชนิด โดยเฉพราะในผลิตภัณฑ์อาหาร ที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กเช่น ลูกกวาด และ ช็อคโกแลต ขณะที่อยู่ในระหว่างให้สาธารณชนได้แสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 10 เมษายน 2552 และคาดว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2553  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (The Korea Food and Drug Administration: KFDA) ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (Ministry of Health and Welfare:MHW) ของเกาหลีใต้ วางแผนห้ามใช้สี ผสมอาหาร 14 ชนิด  โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ประเภท ลูกกวาด ช็อคโกแลต นม ไอศกรีม ซีเรียล บิสกิต คุกกี้ เครื่องดื่มคาร์บอเนต เครื่องดื่มจากผักและผลไม้ และขนมปัง เป็นต้น เนื่องจากพระราชบัญญัติ พิเศษ (the Special Act on the Safety Management of Children's Dietary Life) ที่ให้ความสำคั่ยในการบริโภคอาหารที่ลอดภัยสำหรับเด็กได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552

            สีผสมอาหารที่จะถูกห้ามใช้ 14 ชนิดได้แก่

1. Food Green #3 (Fast Green FCF)

2. Food Green #3 Aluminum Lake (Fast Green FCF Aluminum Lake)

3. Food Red #3 (Erythrosine)

4. Food Red #40 (Allura Red)

5. Food Red #40 Aluminum Lake (Allura Red AC Aluminum Lake)

6. Food Blue #1 (Brilliant Blue FCF)

7. Food Blue #1 Aluminum Lake (Brilliant Blue FCF Aluminum Lake)

8. Food Blue #2 (Indigocarmine)

9. Food Blue #2 Aluminum Lake (Indigocarmine Aluminum Lake)

10. Food Yellow #4 (Tartrazine)

11. Food Yellow #4 Aluminum Lake (Tartrazine Aluminum Lake)

12. Food Yellow #5 (Sunset Yellow FCF)

13. Food Yellow #5 Aluminum Lake (Sunset Yellow FCF Aluminum Lake)

14. Food Red #102 (New Occine, Ponceau 4R)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527