สวัสดี

EFSA ปรับแก้ค่าปริมาณสาร Folpet ตกค้างสูงสุด ที่ยอมให้พบได้ในผลิตภัณฑ์ธัญพืช

แชร์:
Favorite (38)

10 มิถุนายน 2564

     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ออกประกาศปรับแก้ค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ของสาร Folpet ในข้าวบาร์เลย์ (barley) ข้าวโอ๊ต (oat) ข้าวไรย์ (rye) และข้าวสาลี (wheat) ตามที่ได้รับเรื่องร้องขอให้กำหนดตามมาตรา 6 ของกฎระเบียบ (EC) เลขที่ 396/2005 ซึ่งระเบียบดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527