สวัสดี

แคนาดาแก้ไขรายการวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตเพื่อขยายขอบเขต การใช้งานของ Sodium Phosphate, tribasic ไปยังผลิตภัณฑ์แช่แข็งบางชนิด

แชร์:
Favorite (38)

10 พฤษภาคม 2564

     เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศระเบียบว่าด้วยการ“แก้ไขรายการวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตเพื่อขยายขอบเขตการใช้งานของ Sodium Phosphate, tribasic ไปยังผลิตภัณฑ์แช่แข็งบางชนิด (NOM/ADM-0166)” ซึ่งวัตถุเจือปนอาหาร Sodium Phosphate, tribasic หรือที่เรียกว่า ไตรโซเดียมฟอสเฟต (Trisodium phosphate ; TSP) มีคุณสมบัติช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและการละลายในกุ้งแช่แข็งและกุ้งปรุงสุกแช่แข็ง โดยระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527