สวัสดี

EFSA ยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ของส่วนผสมสำคัญ 2 ชนิด ในเครื่องดื่มให้พลังงาน

แชร์:
Favorite (38)

19 มีนาคม 2552

EFSA ยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ของส่วนผสมสำคัญ 2 ชนิด ในเครื่องดื่มให้พลังงาน

            หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) มีมติรับความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการสาขาเจือปนอาหารและสารอาหารที่เติมในอาหาร (EFSANs Panel on Food Additives and Nutrient Source added to Food: ANS) ซึ่งระบุว่า ปริมาณ สารทอรีน (Taurine) และ ดี-กลูคูโรโนแลคโทน (d-glucuronolactone) ที่มีอยู่ในเครื่องดื่มให้พลังงาน (Energy Drink) เป็นปริมาณ ที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค

           

สารทอรีนและดี กลูคูโรโนแลคโทนเป็นส่วนผสมอาหารจากธรรมชาติ และเป็นผลผลิตที่ได้จาก กระบวนการเมตตาโบลิซึ่ม (Metabolite) ที่สำคัญของร่างกายในปี 2547  EUNs former ScientificCommittee  ได้ประเมินความเสี่ยงของสารทั้ง 2 โดยกำหนดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 125 มิลลิลิตรต่อคนต่อวัน หรือประมาณ 0.5 กระป๋อง และปริมาณโภคระดับสูง  (Highlevel) อยู่ที่ 350 มิลลิลิตรต่อคนต่อวัน หรือประมาณ 1.4 กระป๋อง ซึ่งถือได้ว่า เป็นปริมาณการบริโภคที่ร่างกายจะได้ประโยชน์สูงสุด  แต่จากการศึกษาด้านวิทยาของสารทอรีน และดี –กลูคูโรโนแลคโทนโดยคณะกรรมมาธิการ ANS เมิ่อเร็วๆรี้พบว่า ปริมาณการบริโภคที่กำหนดโดย EU2s former Scientific Committee

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527