สวัสดี

EU เพิ่มมาตรการตรวจสอบสินค้าพืชจากประเทศที่สาม รวมทั้งประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

3 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/608 โดยมีการปรับแก้ไข Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 ในการเพิ่มการตรวจสอบควบคุมชั่วคราว และการปรับใช้มาตรการฉุกเฉินกับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศที่สาม ใน EU Official Journal L 129/119

ซึ่งรายละเอียดการแก้ไขหลักๆ มีดังนี้

  1. การแก้ไข Implmenting Regulation (EU) 2019/1793 (มาตรา 1)
    1. แก้ไขมาตรา 11 (หนังสือรับรอง (official certificate))
  2. การแก้ไขภาคผนวก
    1. แก้ไขภาคหนวก I II IIa และ IV ตามกฎระเบียบฉบับนี้

 

          กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2564) ยกเว้นมาตรา 1 ข้อ 1 (ว่าด้วย หนังสือรับรอง) ให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • EU ปรับเพิ่มมาตรการตรวจสอบสินค้าพืชจากประเทศที่สาม รวมทั้งประเทศไทย  
  •  
  • Commission Implementing Regulation (EU) 2021/608

ที่มา : https://thaieurope.net/

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527