สวัสดี

เกาหลีใต้ยกระดับการควบคุมสินค้าอาหารนำเข้า

แชร์:
Favorite (38)

24 เมษายน 2564

       เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ยกร่างพระราชบัญญัติอาหารนำเข้า โดยสาระสำคัญที่ปรับปรุงเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ของต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การควบคุมความปลอดภัยของโรงงานอาหารต่างประเทศ

       เพื่อสร้างความมั่นใจว่าโรงงานอาหารต่างประเทศจะปฏิบัติได้ตามกฎหมายของประเทศ ดังนั้น MFDS ได้เพิ่มเติมเรื่องการปรับปรุงทะเบียนสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยบังคับใช้ทั้งโรงงานในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีเฉพาะผู้สมัครเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนสถานที่จำหน่ายอาหารต่างประเทศได้

       นอกจากนี้ MFDS ยังได้แต่งตั้ง Korea Agency of HACCP Accreditation and Services (KAHAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองด้าน HACCP มาดูแลการขึ้นทะเบียนการตรวจโรงงานในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการควบคุมในเรื่องความเสี่ยงของอาหารที่นำเข้า              

       ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของการปรับปรุงข้อมูลการจดทะเบียนได้ที่ :

https://www.mfds.go.kr/docviewer/skin/doc.html?fn=20210325022749638.hwp&rs=/docviewer/result/data0009/43442/1/202104

2. การกำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่นำเข้า

       ปัจจุบันการออกใบรับรองการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นเพียงการทำสัญญาระหว่างผู้ส่งออกกับรัฐบาลของเกาหลีใต้และยังเป็นการดำเนินการแบบสมัครใจเพื่อให้มีการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น MFDS จึงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จำเป็นต้องได้ใบรับรองก่อนการนำเข้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527