สวัสดี

EU อนุญาตให้ใช้สาร nicotinamide riboside chloride และ magnesium citrate malate ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

24 มีนาคม 2564

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2021/418 of 9 March 2021 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards nicotinamide riboside chloride and magnesium citrate malate used in the manufacture of food supplements and as regards the units of measurement used for copper ว่าด้วยการปรับแก้การใช้สาร nicotinamide riboside chloride และ magnesium citrate malate ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (food supplements) และหน่วยวัดปริมาณที่ใช้สำหรับทองแดง (Copper) ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564) อย่างไรก็ตาม มาตรา 1 ว่าด้วยข้อกำหนดหน่วยวัดปริมาณทองแดง (copper) ให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          1. ปรับแก้ Directive 2002/46/EC ภาคผนวก I ข้อ 2 จากเดิมที่กำหนดหน่วยวัดปริมาณทองแดง (copper) หน่วยเป็นไมโครกรัม (µg) เปลี่ยนเป็น มิลลิกรัม (mg)

          2. ปรับแก้ Directive 2002/46/EC ภาคผนวก II เพื่อเพิ่มการอนุญาตให้ใช้ nicotinamide riboside chloride และ magnesium citrate malate ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังนี้

                - ข้อ A.7 เพิ่มคำว่า “(d) nicotinamide roboside chloride” หลังคำว่า inositol hexanicotinate

                - ข้อ B เพิ่มคำว่า “magnesium citrate malate” หลังคำว่า magnesium chloride

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527