สวัสดี

เกาหลีใต้ประกาศใช้ระบบการแสดงฉลากอาหารอัตโนมัติ“Food Label Bot”

แชร์:
Favorite (38)

10 มีนาคม 2564

      เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้เปิดตัวระบบการแสดงฉลากอาหารอัตโนมัติ “Food Label Bot” โดยระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้มีการแสดงฉลากอาหารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพียงกรอกข้อมูลลงไปในแพลตฟอร์ม ระบบจะสร้างตัวอย่างฉลากอาหารขึ้นมา ซี่งในปัจจุบันระบบสามารถช่วยในการสร้างฉลากอาหารได้มากกว่า 130 ประเภท เมื่อเข้าระบบแล้ว ขั้นแรกต้องเลือกชนิดของอาหาร (Food type) และประเภทของบรรจุภัณฑ์ (Package type) ตัวอย่างเช่น มันฝรั่งทอดบรรจุถุง ให้เลือกชนิดของอาหาร เป็น “snack/bread/rice bread” และประเภทของบรรจุภัณฑ์ให้เลือก เป็น “bag” จากนั้นให้กรอกข้อมูลตามรายการตามที่ระบบกำหนด เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะสร้างตัวอย่างฉลากตามข้อมูลที่กรอกผ่านระบบซึ่งระบบการแสดงฉลากอัตโนมัตินี้จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

     อย่างไรก็ตามระบบอัตโนมัติเป็นเพียงแนวทางในการแสดงฉลากเท่านั้นว่าส่วนประกอบหลักที่จะต้องแสดงในฉลากจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง โดยระบบยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527