สวัสดี

EU อนุญาตผงเรพซีดที่ผ่านการสกัดแล้วบางส่วน ขึ้นทะเบียนเป็น Novel food

แชร์:
Favorite (38)

17 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/120 ว่าด้วยการอนุญาตให้วางจำหน่ายผง     เรพซีดที่ผ่านการสกัดแล้วบางส่วนที่มาจากพืชวงศ์ผักกาดเป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283 ซึ่งเป็นการปรับแก้ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 ใน EU Official Journal L 37/1 โดยหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ทำการประเมินและเห็นว่า ผงเรพซีดที่ผ่านการสกัดแล้วบางส่วนที่มาจากพืชวงศ์ผักกาด (partially defatted rapeseed powder from Brassica rapa and Brassica napus L.) มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดของ Regulation (EU) 2015/2283

คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ผงเรพซีดที่ผ่านการสกัดแล้วบางส่วนที่มาจากพืชวงศ์ผักกาด บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อ Novel food ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 โดยกำหนดประเภทของอาหารและสัดส่วนการบริโภคสูงสุด (Maximum levels) ดังนี้

          คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้สินค้าที่ส่วนผสมของผงเรพซีดที่ผ่านการสกัดแล้วบางส่วนที่มาจากพืชวงศ์ผักกาด ต้องติดฉลากที่ระบุว่า “สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้แก่ผู้บริโภคที่แพ้มัสตาร์ดและผลิตภัณฑ์จากมัสตาร์ดได้”

          ทั้งนี้กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527