สวัสดี

ผู้นำเข้าต้องแจ้งข้อมูลสินค้าก่อนการนำเข้าอียิปต์ ภายใต้ระบบ ACI

แชร์:
Favorite (38)

3 มีนาคม 2564

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังของอียิปต์ได้ออกคำสั่ง ฉบับที่ 38/2021 กำหนดให้ผู้นำเข้าต้องแจ้งข้อมูลสินค้าทุกรายการล่วงหน้าก่อนการนำเข้าภายใต้ระบบ ACI ผ่าน Nafeza Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการดำเนินการด้านการค้า การทำธุรกรรม และการรับ-ส่งเอกสารให้กับผู้นำเข้า โดยอียิปต์กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าทุกรายการแจ้งข้อมูลก่อนการนำเข้า ผ่านระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าของสินค้าที่จะนำเข้า (Advance Cargo Information System : ACI) เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการศุลกากร โดยจะเริ่มทดลองใช้ระบบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการดำเนินการก่อนนำเข้าสินค้า ดังนี้

  1. ผู้นำเข้าต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานผ่าน Nafeza Platform ภายใต้ระบบ ACI และต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
  2. ผู้นำเข้าต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ส่งออกและสินค้าที่นำเข้าผ่าน Nafeza Platform ประกอบด้วย ประเทศที่ส่งออก ชื่อผู้ส่งออก หมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก ประเภทผู้ส่งออก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ รายละเอียดสินค้า พิกัดอัตราศุลกากร รหัสประเทศผู้ส่งออก รหัสท่าเรือที่ส่งออก และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. สินค้าจะถูกตรวจประเมินความเสี่ยงโดยกรมศุลกากรของอียิปต์ หากผ่านการประเมินความเสี่ยง จะออกหมายเลข ACID number (Advance Cargo Information Declaration number) และจะแจ้งหมายเลขดังกล่าวให้กับผู้นำเข้า เจ้าของคลังสินค้า หรือตัวแทนออกของ และผู้ส่งออกทราบ แต่หากไม่ผ่านการประเมินความเสี่ยงจะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธให้ทราบ

เมื่อสินค้ามาถึงอียิปต์ ผู้นำเข้าจะต้องยื่นใบราคาสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หมายเลขภาษีของผู้นำเข้า หมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก ACID number และพิกัดอัตราศุลกากร พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Nafeza Platform เพื่อประกอบการดำเนินพิธีการศุลกากร

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527