สวัสดี

ญี่ปุ่นอนุมัติการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 4 ชนิด

แชร์:
Favorite (38)

3 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศ “คำสั่งเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลอาหาร”(Ordinance for Enforcement of the Food Sanitation Act) ซึ่งได้อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร 4 ชนิดในญี่ปุ่นเพิ่มเติม

รายเชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 4 ชนิด ได้แก่

  1. Ammonium Hydrogen Sulfite Water
  2. Chitin-glucan
  3. Dipotassium DL-Tartrate
  4. Polyvinylimidazole - polyvinylpyrrolidone copolymers

 

          โดย Dipotassium DL-Tartrate จะสามารถใช้ได้กับเหล้าองุ่นเท่านั้น และต้องกำจัด Chitin-glucan และ Polyvinylimidazole - polyvinylpyrrolidone copolymers ในผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสุดท้าย        

          ข้อกำหนดและมาตรฐานการใช้งานจะระบุไว้ใน “Standards and Criteria for Food and Food Additives, etc.” ประกาศการแก้ไขนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศใช้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527