สวัสดี

สภายุโรปพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดการใช้สารทำลายโอโซน

แชร์:
Favorite (38)

19 กุมภาพันธ์ 2552

สภายุโรปพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดการใช้สารทำลายโอโซน

เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมทำการพิจารณาร่างข้อเสนอ ว่า ด้วยข้อบังคับการใช้สารซึ่งมีผลต่อการทำลายชั้นบรรยากาศ  (Ozone Depletion)  ทั้งที่คณะกรรมาธิการมีความเห็นว่าควรจะเพิ่มความเข้มงวด และควบคุมการใช้สารดังกล่าวให้มากขึ้น ประเด็นที่ทำการ พิจารณาได้แก่

สรุปข้อืเสนอแนะของคณะกรรมธิการด้านสิ่งแวดล้อม

  1. ห้ามใช้สาร HCFC (Hydrochlorofluorocarbon) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ซีงจากเดิมเสนอห้ามใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2563
  2. ให้ยกเลิกการใช้สาร  Methyl Bromide ในช่วงของการกักสินค้าที่จะทำการส่งออกไว้ เพื่อป้องกันการเผยแพร่แมลงหรือเชื้อ (Quarantine) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 เป็นต้นไปจากเดิมที่ให้ใช้ได้ถึงสิ้นปี พ.ศ.2557
  3. ให้มีการกำจัดการใช้สารประเภท  n-propyl bromide ซึ่งจากเดิมกำหนดดให้ผู้ผลิตต้องทำ การแจ้งปริมาณการผลิตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 31 มีนาคมของทุกปี

 ให้ลดข้อยกเว้นสำหรับการส่งออกสาร ODS (Ozone Depletion Substances) เช่น CFC,HCFC เป็นต้น 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527