สวัสดี

ปี 2563 อินเดียประกาศแก้ไขมาตรฐานอาหารเสริมสารอาหาร (Fortification of Foods) เป็นครั้งแรก

แชร์:
Favorite (38)

24 มกราคม 2564

      เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานอาหารเสริมสารอาหาร (Fortification of Foods) ครั้งแรก ในปี 2563 โดยระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในข้อบังคับ 2 ข้อย่อย (1) หลังข้อ (d) ของระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานอาหารเสริมสารอาหาร (Fortification of Foods) ในปี 2561 ให้แทรกข้อความ ดังต่อไปนี้

2. ในข้อบังคับ 3 หลังจากข้อย่อย (4) ให้แทรกข้อความว่า

3. ในข้อบังคับ 4 หลังจากข้อย่อย (1) ให้แทรกข้อความว่าผู้ผลิตที่เสริมสารอาหารลงในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับของสารอาหารรอง (Micronutrients) ในอาหารดังกล่าวจะต้องอยู่ในช่วงที่ระบุไว้ในตารางที่ 3

4. ในข้อบังคับ 7 หลังจากข้อย่อย (2) ให้แทรกข้อความเงื่อนไขว่าข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อย่อย (2) ไม่จำเป็นต้องใช้ในกรณีของเกลือเสริมไอโอดีน

สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.fssai.gov.in/upload/notifications/2020/12/5fe0896c5a160Gazette_Notification_Fortification_Foods_21_12_2020.pdf

 

ที่มา : Selerant. FSSAI Publishes “Fortification of Foods” First Amendment Regulations 2020. https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/fssai-publishes-fortification-of-foods-first-amendment-regulations-2020.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527