สวัสดี

SFA ประกาศปรับค่า MRLs ของสารนิคาร์บาซิน (Nicarbizin) ในไข่ทั้งเปลือก (Shell eggs)

แชร์:
Favorite (38)

10 มกราคม 2564

        เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 หน่วยงานอาหารของสิงคโปร์ (Singapore Food Agency - SFA) ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ได้ประกาศเรื่อง การปรับค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ (Maximum Residue Limits - MRLs) ขอสารนิคาร์บาซิน (Nicarbizin) ในไข่ทั้งเปลือก (Shell eggs) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. SFA ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ (Maximum Residue Limits - MRLs) ภายใต้ระเบียบด้านอาหารมาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยด้านอาหารให้กับผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหาร
  2. ค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ (Maximum Residue Limits - MRLs) สำหรับสารนิคาร์บาซิน (Nicarbizin) ซึ่งเป็นยารักษาสัตว์มีระบุค่า MRLs ในส่วนของกล้ามเนื้อ ไต และตับของไก่ (อ้างอิงจากหนังสือเวียนของ SFA ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 - ค่า MRLs สำหรับสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และยาสัตว์ตกค้างที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับอนุญาตในอาหาร) แต่ไม่มีระบุค่า MRLs ของสารนิคาร์บาซิน (Nicarbizin) ในไข่ทั้งเปลือก (Shell eggs) ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ตรวจพบการตกค้างของสารนิคาร์บาซิน (Nicarbizin) ในไข่ทั้งเปลือก
  3. SFA จึงได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ (Maximum Residue Limits - MRLs) ของสารนิคาร์บาซิน (Nicarbizin) ของไข่ทั้งเปลือกอยู่ที่ 300 ppb ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลของประเทศที่พัฒนาแล้ว และที่สำคัญ SFA ได้ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าการบริโภคอาหารที่มีนิคาร์บาซินตกค้างในระดับที่ต่ำกว่า MRLs ที่ระบุนั้นปลอดภัย
  4. รายการค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ทั้งหมดสำหรับสารที่ไม่ได้เจตนาใส่ลงในอาหาร (incidental constituents in food) สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.sfa.gov.sg/regulatory-limits/regulatory-limits

                                                                                                               

ที่มา : SFA. MAXIMUM RESIDUE LIMIT ESTABLISHED FOR NICARBAZIN IN SHELL EGGS. https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/circular---maximum-residue-limit-for-nicarbazin-in-shell-eggs.pdf.

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527