สวัสดี

FSSAI เผยแพร่กฎข้อบังคับด้านการติดฉลาก

แชร์:
Favorite (38)

3 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 หน่วยงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety Standards Authority of India : FSSAI) ได้เผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง “กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร (การแสดงฉลากและการแสดง) (Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020)” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • บทที่ 1 กำหนดข้อกำหนดการติดฉลากของอาหารสำเร็จรูปและการแสดงข้อมูลที่จำเป็นในสถานที่ที่ผลิตอาหารแปรรูปและเก็บรักษาอาหาร
  • การระบุคำจำกัดความต่างๆ
  • บทที่ 2 ครอบคลุมข้อกำหนดทั่วไปของการติดฉลากของอาหารสำเร็จรูป เช่น ชื่ออาหาร รายชื่อส่วนผสม ข้อมูลทางโภชนาการ การคำนวณสารอาหาร รวมถึงการประกาศเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารการแจ้งชื่อและที่อยู่ โลโก้ FSSAI และหมายเลขใบอนุญาตปริมาณสุทธิ ราคาขายปลีก รายละเอียดการดูแลผู้บริโภค รหัสล็อต / รหัส / แบทช์และการระบุวันที่ ฯลฯ
  • บทที่ 3 ของข้อบังคับประกอบด้วยการแสดงข้อมูลในสถานประกอบการบริการอาหาร
  • บทที่ 4 ระบุข้อกำหนดการติดฉลากของตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่ใช่ร้านค้าปลีก
  • บทที่ 5 ของข้อบังคับกล่าวถึงการติดฉลากวัตถุเจือปนอาหารสำหรับการขายปลีก

 

  • 3 ของข้อบังคับเหล่านี้ ที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารจะต้องปฏิบัติภายในวันที่ 1 มกราคม 2565

 

ที่มา : https://resources.selerant.com/

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527