สวัสดี

อียูเห็นด้วยกับการระบุแหล่งน้ำมันมะกอก

แชร์:
Favorite (38)

10 กุมภาพันธ์ 2552

อียูเห็นด้วยกับการระบุแหล่งน้ำมันมะกอก

 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเห็นด้วยกับการระบุถึง แหล่งที่มาของน้ำมันมะกอกชนิดบริสุทธิ์ (Virgin Olive Oil) และชนิดบริสุทธิ์พิเศษ (Extra Virgin Olive Oil) ไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่1 กรกฎาคม 2552

แหล่งที่มาของน้ำมันมะกอกส่งผลต่อรสชาติ กลิ่น และคุณภาพยุโรปจึงมีความเห็นนตรงกันว่าการระบุถึงแหล่งที่มาของน้ำมันมะกอกบนฉลาก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

 

สำหรับคุณลักษณะของน้ำมันมะกอกชนิดบิสุทธิ์พิเศษ หรือ Extra Virgin Olive Oil เป็นน้ำมันที่มีคุณภาพดี มีรสและกลิ่นของมะกอกค่อนข้างแรง ความเป็นกรดต่ำกว่าร้อยล่ะ1 สวนน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ หรือ Virgin Olive Oil มีกลิ่นมะกอกอ่อนๆ มีความเป็นกรดไม่เกินร้อยละ 4

 ทั้งนี้ ตามประกาศของคณะกรรมาธิการยุโรป เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรปเมิ่อเดือนกันยายน 2551 ระบุว่าสินค้าและอาหารเกษตรของไทยหลายชนิดไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกไปสภาพยุโรปถ้าส่งออกไม่เกินปริมาณที่กำหนด ซึ่งรวมทั้งน้ำมันมะกอกด้วย

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527