สวัสดี

EFSA กำหนดค่าปริมาณสาร Chlorantraniliprole ตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับสินค้าถั่วและสตรอว์เบอร์รีนำเข้า

แชร์:
Favorite (38)

24 ธันวาคม 2563

       เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ออกประกาศกำหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอบรับได้ของสาร Chlorantraniliprole ในสินค้าอาหารประเภทสตรอว์เบอร์รีและถั่วพัลส์ (pulses) ตามที่ได้รับเรื่องร้องขอให้กำหนดตามมาตรา 6 ของกฎระเบียบ (EC) เลขที่ 396/2005 ซึ่งระเบียบดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Setting of import tolerances for chlorantraniliprole in strawberries and pulses. 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6300

ที่มา :

  1. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  2. EFSA Sets Import tolerances for Pesticides in Strawberries and Pulses. https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/efsa-sets-import-tolerances-for-pesticides-in-strawberries-and-pulses.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527