สวัสดี

EFSA ยื่นเสนอแก้ไขปริมาณวิตามินเอในอาหารสัตว์

แชร์:
Favorite (38)

19 มกราคม 2552

EFSA  ยื่นเสนอแก้ไขปริมาณวิตามินเอในอาหารสัตว์

คณะทำงานย่อยของหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป เสนอปรับแก้ไขกฎข้อระเบียบเรื่องระดับวิตามินเอที่สามารถมีได้สูงสุดในอาหารสัตว์ หลังจากลงมติยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพการบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งกูกเลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับวิตามินเอสูง

สาระสำคัญของข้อเสนอแนะ

1.อาหารที่ใช่เลี้ยงสัตว์ควนมีการผสมพืชอาหารอื่นๆ ร่วมกับอาหารสัตว์สำเร็จรูปเพื่อป้องกันการได้รับวิตามินเอในระดับสูงเกินความต้องการ  และเกิดการสะสมของตับสัตว์

2.จัดทำข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน เพื่อป้องการการได้ราบสารอาหารในปริมาณที่เกินกว่าร่างกายต้องการ

คณะกรรมมาธิการยุโรป เสนอแนะให้ EFSA ปรำเมินค่าปริมาณการบริโภควิตามินเอที่เหมาะสมรวมทั้งทวนสอบข้อมูลทางวิทยาศาตร์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพกระดูกของผู้บริโภค ในกรณีที่ได้รับวิตามินเอมากหรือน้อยเกินไป

ทั้งนี้ มีรายงานการศึกษาของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสพบว่า การใช้วิตามินเอในอากหารสัตว์จะส่งผลต่อผู้บริโภคผ่านทางการบริโภคเนื้อสัตว์ ถึงแม้ว่าวิตามินเอจะเป็นอาหารที่จำเป็นของทั้งคนและสัตว์ตามหลักโภชนาการแต่ควรได้รับในปริมาณที่เหมาะสมและร่างกายสามารถดึงไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดไม่เดิดการสะสม

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527