สวัสดี

เยอรมนีดำเนินโครงการฉลาก “Nutri-Score”

แชร์:
Favorite (38)

3 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สหรัฐเยอรมนี (Federal Minister of Food and Agriculture of Germany) ได้ประกาศการดำเนินการโครงการติดฉลากสารอาหาร (Nutri-Score labelling scheme) โดยแบบจำลองนี้เป็นตัวบ่งชี้ในการจัดอันดับองค์ประกอบทางโภชนาการของอาหาร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในการระบุตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพ

ขอบเขตของเอกสารมีดังต่อไปนี้:

  • เป็นฉลากแบบสมัครใจและไม่บังคับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
  • ขนาดสีของตัวอักษรแสดงจาก A (สีเขียว) ถึง E (สีแดง) เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำและเปรียบเทียบคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น
  • จำแนกอาหารและเครื่องดื่มตามรายละเอียดทางโภชนาการโดยใช้ระบบรหัสสีตั้งแต่ A (ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ) ถึง E (ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่น้อยกว่า)
  • การประเมินจะดำเนินการโดยให้คะแนนเป็นบวกสำหรับส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ทางโภชนาการของอาหาร (เส้นใย โปรตีน ผลไม้ ผัก หรือถั่ว) และหักคะแนนสำหรับส่วนผสมที่การบริโภคมากเกินไปมีจะทำให้มีความเสี่ยงของโรคที่เพิ่มขึ้น (ไขมันอิ่มตัว เกลือ และน้ำตาล)
  • จำนวนคะแนนทั้งหมดที่คำนวณจะถูกแปลงเป็นสีเฉพาะของฉลาก Nutri-Score ที่มีลักษณะคล้ายสัญญาณไฟจราจร
  • บรรจุภัณฑ์จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประเมิน แต่จะแสดงผลที่มาจากการคำนวณเท่านั้น
  • สีและตัวอักษรที่แตกต่างกันย่อมบ่งบอกผู้บริโภคว่าอาหารนั้น “ดี” หรือ “ไม่ดี” ในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการ
  • Nutri-Score ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ ว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากจะมีการวางจำหน่ายเฉพาะอาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

ที่มา : https://resources.selerant.com/

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527