สวัสดี

EU ออกกฎระเบียบใหม่ ว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์สำหรับไก่เนื้อ

แชร์:
Favorite (38)

19 มกราคม 2552

EU ออกกฎระเบียบใหม่ ว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์สำหรับไก่เนื้อ

            กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปเตรียมออกกฏระเบียบใหม่ว่าด้วยเรื่องสวัสดิภาพของไก่(Welfare rules on chickens) ซึ่งเลี้ยงเพื่อจุดประสงค์ในการผลิตเนื้อ โดยเปิดรับความคิดเห็นไปถึง วันที่ 20 เมษายน 2552 นี้ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประมาณเดือนมิถุนายน 2553 กฎระเบียบนี้จะครอบคลุมถึงสถานการ์ประกอบการที่ผลิตเนื้อไก่ในปริมาณที่มากกว่า 500 ตัวขึ้นไป แต่จะไม่รวมถึงแหล่งเพราะพันธุ์เนื้อไก่ แหล่งฟักไข่ และฟาร์มที่มีการเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์ (Organic chickens) ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและการสร้างมาตรฐานด้านสวัสดิภาพของสัตว์ที่ถูกเลี้ยงเพื่อมาเป็นอาหารมากขึ้น โดยสัตว์นั้นจะต้องงมีความเป็นอยู่ที่ไม่ทรมานและต้องไม่มีการทารุนสัตว์ เพราะจะเชื่อมโยงไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย กฏระเบียบนี้จึงช่วยให้เกิดความมดุลของทั้งผู้ผลิตและหน่วยงานรับผิดชอบด้านสานสวัสดิภาพสัตว์และอาหารปลอดภัย

            กฎระเบียบใหม่นี้ได้ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อลดข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในกฏระเบียบว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงที่ออกมาก่อนหน้านี้ทั้งที่พบว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อ มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์และจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้  

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527