สวัสดี

จีนออกหลักเกณฑ์ทางเทคนิค 3 ข้อ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารเพื่อสุขภาพและการประเมินผล

แชร์:
Favorite (38)

17 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์กรบริหารจัดการระเบียบการตลาด (State Administration of Market Regulation : SAMR) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ทางเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพตามกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้

  1. Technical Guidelines for toxicological testing and evaluation of health food and raw material safety
  2. Technical Guidelines for the Safety Testing and Evaluation of Bacteria in Health Food Raw Materials
  3. Technical Guidelines for the Physical and Health Indicators of Health Food

ทั้งนี้ ยังได้ออกเอกสารแนวปฏิบัติสำหรับการนำไปใช้ทันที ดังนี้

  1. Physical Health Indicators of Health food should comply with the National Standards for Food Safety Health Food (GB 16740 requirements and inspection methods)
  2. Packaging materials should comply with the National Standards for Food Safety Health Food Regulation.
  3. To determine the efficacy of Iconic Ingredients in Health Food Raw Materials.
  4. Health food and its raw materials safety toxicology must comply with GB 15193 standard using Acute Oral Test and Genotoxicity Test methods.
  5. Safety Testing and Evaluation of Bacteria in Health Food Raw Materials applies to the pathogenic testing and evaluation of bacteria used in health food raw materials, including health food formulation and raw material production.

โดยหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527