สวัสดี

เม็กซิโกเริ่มบังคับใช้ระเบียบฉลากรูปแบบใหม่ สำหรับเตือนผู้บริโภคให้ทราบถึงข้อมูลโภชนาการ

แชร์:
Favorite (38)

10 พฤศจิกายน 2563

       รัฐบาลเม็กซิโกได้แก้ไขระเบียบ NOM-051-SCFI/SSA1-2010 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ และโซเดียมเกินปริมาณที่กำหนด (ซึ่งมีการปรับปรุงต่อเนื่องเป็นระยะ) มีคาเฟอีน หรือมีสารให้ความหวาน ต้องแสดงฉลากเตือนผู้บริโภค โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และมีระยะเปลี่ยนผ่านถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งอนุญาตให้ใช้ฉลากเตือนดังกล่าวติดเป็นสติกเกอร์บนบรรจุภัณฑ์ต่างหากจากฉลากสินค้าได้ แต่หลังจากนั้นฉลากเตือนต้องรวมอยู่ในฉลากสินค้า และระเบียบดังกล่าวออกมาเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคผ่านการเตือนให้ทราบถึงข้อมูลโภชนาการเฉพาะ จึงไม่ครอบคลุมสินค้าที่ไม่ได้จัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง รัฐบาลเม็กซิโกจึงได้ประกาศชี้แจงเกณฑ์วินิจฉัยกลุ่มสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องติดฉลากแบบใหม่ ประกอบด้วยสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. สินค้าที่ไม่ได้จัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง
  2. สินค้าที่จัดจำหน่ายในรูปแบบ Bulk
  3. สินค้าที่เป็นวัตถุดิบ

       ทั้งนี้ผู้สนใจหรือผู้ดำเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังเม็กซิโกสามารถสืบค้นต้นฉบับ(ภาษาสเปน) เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf

ที่มา :

  1. สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ.
  2. SNICE. MEXICAN IMPORT LABELING REGULATION. https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/labelling.mx.2020.html
  3. USDA. Mexico Releases Clarifications to NOM-051 Labeling Requirements. https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Mexico%20Releases%20Clarifications%20to%20NOM-051%20Labeling%20Requirements_Mexico%20CIty%20ATO_Mexico_10-28-2020.

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527