สวัสดี

สรุปผลการประชุม ประชุม EWG-MRL ครั้งที่ 12 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

แชร์:
Favorite (38)

15 มกราคม 2552

สรุปผลการประชุม ประชุม EWG-MRL ครั้งที่ 12 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

            การประชุมคณะทำงาน The ExpertWorking Group on Harmonization of Maximun Residue Limits (MRLs) of Pesticide Among ASEAN

Countries (EWG-MRL) มีความสำคัญในการกำหนดMRLs สำหรับสินค้าที่ค้าขายในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งเป็นเวทีเพื่อเตรียมในการเสนอให้ Codex กำหนด MRL สำหรับสินค้าสำคัญต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อไป การประที่ผ่านมาประเทศไทยมี บทบาทนำในการผลักดันกำหนดค่า ASEAN MRL สำหรับพืชที่สำคัญในการค้าของอาเซียนบนพื้นที่ฐานข้อมูลของประเทศสมาชิกเอง โดยเฉพาะรายการที่ไม่มี Codex MRL

            ที่ประชุม EWG-MRL ครั้งที่12 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ พิจารณาข้อมูลการศึกษาทดลองสารพิษตกค้างตาม ที่ผู้แทนประเทศไทยจัดทำและนำเสนอตามแนวทางสากล

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527