สวัสดี

สหภาพยุโรปไม่เห็นด้วยกับ ระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ์ ชี้คณะกรรมาธิการควนทบทวนใหม่อีกครั้ง

แชร์:
Favorite (38)

4 มกราคม 2552

สหภาพยุโรปไม่เห็นด้วยกับ ระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ์  ชี้คณะกรรมาธิการควนทบทวนใหม่อีกครั้ง

      

      ในปี 2551 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร เพื่อ ให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ โดยกำหนดให้ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป จะต้องระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและครบถ้วนไว้ในฉลากของผลิตภัณฑ์ ได้แกจำนวนแคลอรี่ ไขมัน ไขมันอิ่มตัว คาร์โบไฮเดรต นำตาลและเกลือ รวมทั้งจะต้องนะบุคำแนะนำจำนวนหน่วยบริโภคต่อวัน (Guideline Daily Amount: GDA) นอกจากนี้ยังกำหนดให้ ตัวอักษรที่ใช้ต้องมรีความสูงไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ซึ่งในขณะนี้ร่างระเบียบดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการเสนอผ่านสหภาพยุโรปและคณะมนตรียุโรปพิจารณารับรอง

           

สหภาพยุโรปได้แสดงความคิดเห็นต่อกฎระเบียบฉลากผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว การระบุข้อมูลที่มากเกินไปบนฉลากของผลิตภัณฑ์จะทำให้ผู้บริโภคไม่สนใจอ่านฉลาก แต่ในทางกลับกันฉลากผลิตภัณฑ์ควรระบุข้อมูลเฉพาะที่จำเป็น และเสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่าย

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527