สวัสดี

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับ ที่กำหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

แชร์:
Favorite (38)

10 ตุลาคม 2563

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศฉบับที่ 413 (พ.ศ.2563) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับที่กำหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนเพื่อรวบรวมข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องหลายฉบับไว้ด้วยกันและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรื่อง กำหนดน้ำมันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวิธีการผลิตและฉลากสำหรับน้ำมันถั่วลิสง ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2522

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำมันปาล์ม ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2524

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำมันมะพร้าว ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2524

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2527) เรื่อง ช็อกโกแลต ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 195 (พ.ศ.2543) เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 196 (พ.ศ.2543) เรื่อง ชา ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 198 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 204 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำส้มสายชู ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

9. มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขอีก 11 ฉบับ ที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

ที่มา :  ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 413 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับที่กำหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/118/T_0013.PDF

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ได้ที่ http://www.facebook.com/NFI.FIC

และทาง LINE Official : @FIC.NFI (มี @ นำหน้านะคะ) หรือ Scan QR Code ด้านบนขวามือ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527