สวัสดี

เกาหลีใต้เตรียมปรับปรุงกฎหมายฉลากอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

17 กันยายน 2563

ตามการแจ้งเวียนสรุปมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 มกอช. เห็นว่า มีบางมาตรการที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศคู่ค้า คือการที่เกาหลีใต้เสนอทบทวนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการติดฉลากและการโฆษณาสำหรับอาหาร

          เกาหลีใต้เสนอทบทวน "พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการติดฉลากและการโฆษณาสำหรับอาหาร" (Act on Labelling and Advertising of Foods) ฉบับปรับปรุง โดยมีการแทนที่คำว่า "sell-by date" ด้วยคำว่า "use-by date" (วันหมดอายุของอาหาร) ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดการรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศใช้ต่อไป (หมายเลขประกาศ G/TBT/N/KOR/906)

          ดังนั้น มกอช. ขอให้ผู้ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารของประเทศคู่ค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกปฏิเสธการนำเข้า ทั้งนี้ รายละเอียดฉบับเต็มแจ้งเวียนเป็นภาษาเกาหลี อย่างไรก็ตาม เพื่อความรวดเร็ว จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการประสานผู้นำเข้าของประเทศคู่ค้าอีกทางหนึ่ง

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527