สวัสดี

เกาหลีใต้แจ้งนโยบาย HACCP สินค้านำเข้า

แชร์:
Favorite (38)

3 กันยายน 2563

ด้วยกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้แจ้งเกี่ยวกับนโยบายการนำเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2563 ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับการปรับปรุงและชี้แจงข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าอาหารเพื่อให้ประเทศผู้ส่งออกทราบและถือปฏิบัติ โดย มกอช. ได้สรุปสาระสำคัญประการหนึ่งมารายงาน ดังนี้

          การแก้ไขข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยอาหารนำเข้า โดยจะเพิ่มเนื้อหาในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ HACCP  อาทิ หากต้องการส่งสินค้าบางชนิดมายังสาธารณรัฐเกาหลีต้องได้รับการรับรอง HACCP (อยู่ระหว่างการพิจารณา) ทั้งนี้ MFDS อาจดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง HACCP เมื่อจำเป็น โดยอาจมอบหมายหน่วยงาน Korea Agency of HACCP Accrediation and Service (KAHAS) เป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียน Good Importers และ Good Foreign Food Facilities ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เช่น การลดระยะเวลาการระงับสินค้าและบทลงโทษกรณีรายงานผิดพลาด เป็นต้น

          โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ผ่านทาง http://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_61/down.do?brd_id=engnews01&seq=18&data_tp=A&file_seq=1               

          มกอช. ขอให้ผู้ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการส่งออกสินค้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   0-2561-2277 ต่อ 1328 หรือ asia1.acfs@gmail.com

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527