สวัสดี

สภานิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายแบน PFAS

แชร์:
Favorite (38)

17 สิงหาคม 2563

สารกลุ่ม per- และ polyfluoroalkyl หรือ PFAS เป็นสารสังเคราะห์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950 มีคุณสมบัติทำให้พื้นผิวไม่ซับน้ำ จึงมีการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์เครื่องใช้หลาย ๆ อย่าง เช่น ผ้าม่านและพรม นอกจากนั้นยังใช้กับบรรจุภัณฑ์อาหาร และภาชนะกันติดด้วย แต่ผลการศึกษาระบุว่าสารดังกล่าวส่งผลเสียต่อร่างกายหลายประการ อาทิ ก่อมะเร็ง และลดภูมิคุ้มกัน นอกจากนั้นยังปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมในดินและน้ำได้ ผลการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างถึง 95% มีสารกลุ่มนี้อยู่ในร่างกาย จึงนำมาสู่ความเคลื่อนไหวในการลดและยกเลิกการใช้สารเหล่านี้ในหลายท้องที่

          ล่าสุดในสหรัฐอเมริกา สภารัฐนิวยอร์กได้ลงคะแนนผ่านร่างกฎหมายห้ามการแพร่กระจาย จำหน่าย จ่าย แจก อาหารทุกชนิดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประกอบของสารกลุ่ม PFAS แล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยหลังจากผู้ว่าการรัฐลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้กฎหมายมีการบังคับใช้ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป และทำให้นิวยอร์กเป็นรัฐที่ 3 ในสหรัฐอเมริกาที่ออกกฎหมายห้ามการใช้สารดังกล่าว หลังจากรัฐวอชิงตันและรัฐเมนได้ออกกฎหมายลักษณะเดียวกันมาก่อนหน้านี้

          ความเคลื่อนไหวนี้เกิดจากความตื่นตัวต่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการที่ใช้วัสดุอุปกรณ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอาจต้องพิจารณาการใช้งานเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการไปสู่ทางที่เป็นมิตรกับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งยังอาจนำมาสู่กฎระเบียบข้อบังคับในประเทศต่าง ๆ ตามมาด้วย

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527