สวัสดี

ญี่ปุ่นปรับเกณฑ์สารตกค้างใหม่ในประเทศ

แชร์:
Favorite (38)

3 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นได้ออกประกาศในประเทศ กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (maximum residue limits: MRLs) ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่งผลครอบคลุมสินค้าพืชและสัตว์ ตลอดจนสินค้าประมงหลายรายการ โดยมีรายการสารตกค้างที่ประกาศในครั้งนี้ได้แก่ สารกลุ่มแอลดรินและไดเอลดริน, สารไอโซเฟตามิด, สารอิปฟลูเฟโนคิน, สารคาร์บาริล, สารคาร์โบซัลแฟน, สารคาร์โบฟูแรน, สาร 1, 3 - ไดคลอโรโพรพีน, สารกลุ่มดาโซเมต เมทัม และ เมธิลไอโซไธโอไซยาเนต, และสารเบนฟูราคาร์บ ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวยังมีการกล่าวถึงสารจิบเบอเรลลิน ซึ่งปกติแล้วเป็นฮอร์โมนพืช และไม่มีการกำหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดไว้ก่อน แต่มีการพิจารณาให้มีได้ตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์

                ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดของปริมาณสารที่กำหนดและชนิดสินค้าได้ก่อนในเอกสารประกาศฉบับเต็ม (ภาษาญี่ปุ่น) ที่ https://www.mhlw.go.jp/content/000648769.pdf

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527