สวัสดี

EU อนุญาต E476 ในอิมัลชันจากน้ำมันพืชชนิดเหลว

แชร์:
Favorite (38)

17 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2020/355 ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้ใช้สาร polyglycerol polyricinoleate (E476) เพื่อทำหน้าที่เป็นอิมัลซิฟายเออร์ในการผลิตอิมัลชันจากน้ำมันพืชชนิดเหลวที่มีไขมันน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ที่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ในอาหารกลุ่ม 02.2.2 อิมัลชันจากไขมันและน้ำมันอื่น รวมถึงที่ใช้ทาอาหาร และอิมัลชันชนิดเหลว โดยกำหนดค่าที่ยอมรับได้ต่อวันของสารดังกล่าว ที่ระดับ 25 มิลลิกรัมของสาร/กิโลกรัมของน้ำหนักร่างกาย/วัน และกำหนดปริมาณการใช้สูงสุด ที่ระดับ 4,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

          ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากประกาศ (ประกาศวันที่ 5 มีนาคม 2563)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527