สวัสดี

ออสเตรเลียจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการนำเข้าเนื้อไก่ฉบับสุดท้าย

แชร์:
Favorite (38)

28 พฤศจิกายน 2551

ออสเตรเลียจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการนำเข้าเนื้อไก่ฉบับสุดท้าย

ปัจจุบันออสเตรเลียอนุญาตให้มีการนำเข้าไก่ปรุงสุกจากอเมริกา เดนมาร์กไทย และนิวซีแลนด์ แต่ความกังวลเรื่องเชื้อไวรัสที่อาจติดมาจากการนำเข้าเนื้อไก่ทำให้ออสเตรเลียจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยง ด้านการนำเข้าเนื้อไก่มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 โดยล่าสุดได้จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการนำเข้าเนื้อไก่ฉบับ สุดท้าย (Final Generic Import Risk Analysis Report for Chicken Meat) และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกียวข้องเสนอข้อคิดเห็นจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อไวรัสชนิดต่างๆในรายงานฉบับสุดท้าย ระบุดังนี้

-เชื้อไวรัส highly pathogenic notifiable avian influenza (HPNAI) ในเนื้อไก่ที่นำเข้ามายังออสเรียไม่ว่ามาจากไก่เนื้อที่เลี้ยงในประเทศหรือโซนที่ปลอดจากเชื้อไข้หวัดนก ชนิดนี้ ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการแปรรูปจากต่างประเทศเท่านั้น ภายใต้การควบคุมคุณภาพเพื่อเป็นการทำลายเชื้อไวรัส และต้องได้รับความร้อนระดับ 70*C อย่างน้อย 1 นาที

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527