สวัสดี

โคเด็กซ์ชะลอ Gold Standard สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

20 พฤศจิกายน 2551

โคเด็กซ์ชะลอ Gold Standard สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

รายงานจากสมาคมพันธมิตรระหว่างประเทศด้านอาหารเสริม  (International Alliance ofDietary/Food Supplementary Associations) หรือ IADSA ระบุว่าคณะกรรมการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius)  กำลังทบทวนมาตรฐาน Gold Standard ของสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารอาหารโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านวิทยาศาตร์และผลการประเมินความเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ  เนื่องจากพบว่ายังมีข้อสงสัยในรายงานทางวิทยาศาตร์และผลการประเมินความเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ ซึ่งอาจส่งผล ให้การประกาศใช้มาตรฐานต้องเลื่อนออกไป

            การพิจารณาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคณะกรรมการโคเด็กซ์ ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ เนื่องจากต้องอาศัยฐานข้อมูลประเมินความเสี่ยงของสารที่ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผู้บริโภค ข้อมูลทางระบาดวิทยาของการเจ็บป่วยที่อาจมีสาเหตุจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งยังต้องพิจารณา ถึงการกล่าวอ้างผลทางสุขภาพ (Health Claims) ที่ผู้ผลิตอาจนำไปใช้เพื่อโฆษณาชวนเชื่อสินค้าด้วย

            สำหรัรีบประเด็นสำคัญที่มีการพิจารณาทบทวน อาทิเช่น

-การใช้คำว่า Clinical บนฉลาก ซึ่งมีหลายประเทศเห็นควรให้ยกเว้นการใช้คำนี้

-ผลการทดสอบทางวิทยาศสตร์ที่เชื่อถือได้ในการกล่าวอ้างทางสุขภาพ ยังไม่เป็นที่ยอมรับ

- การกลาวอ้างทางโภชนาการ (Nutrition Claims) โดยสำนักความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป หรือ (European Food Safety Authorities)ได้แย้งว่าผลการศึกษาของโคเด็กซ์ในด้านนี้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527