สวัสดี

เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและ MRLs

แชร์:
Favorite (38)

17 มิถุนายน 2563

สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ได้ลงประกาศแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) สำหรับประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก รอบแจ้งเวียนระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2563 โดยส่วนที่อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยคือการแก้ไขและเสนอแก้ไขมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

  1. แก้ไขมาตรฐานและข้อมูลจำเพาะสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร
  1. ข้อกำหนดใหม่สำหรับ Propionic acid กำหนดให้ปริมาณที่อนุญาตให้พบได้ในอาหารต่ำกว่า 0.10 mg/kg ยกเว้นในวัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ จัดเป็นปริมาณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  2. ปรับแก้ข้อมูลจำเพาะของวัตถุเจือปนอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ ขี้ผึ้ง (Beewax), สารละลาย D-Sorbitol และการเตรียม Sodium saccharin
  3. ปรับแก้วิธีการวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหาร 43 ชนิด และวิธีทดสอบทั่วไป 5 วิธี
  4. ปรับแก้มาตรฐานสำหรับการใช้งานวัตถุเจือปนอาหาร 25 รายการ
  5. เปลี่ยนแปลงชื่อกฎระเบียบในบังคับใช้กับอุปกรณ์การผลิตวัตถุเจือปนอาหาร
  1. เสนอแก้ไขมาตรฐานและคุณสมบัติอาหาร
  1. ทบทวนค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช 117 ชนิด (รวมถึง Iminoctadine)
  2. ทบทวนวิธีการทดสอบทั่วไป

          ผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นเอกสาร G/SPS/N/KOR/681 และ G/SPS/N/KOR/682 เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบดังกล่าวเหล่านี้ได้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โทร. 0-2561-2277 ต่อ 1323 หรืออีเมล asia1.acfs@gmail.com

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527