สวัสดี

ออสซี่ปรับกฎระเบียบนำเข้าสินค้ากุ้ง

แชร์:
Favorite (38)

3 มิถุนายน 2563

กรมวิชาการเกษตรน้ำและสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย ประกาศปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งเพื่อการบริโภค โดยการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบดังกล่าว เพื่อเพิ่มการจัดการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุโรค EMS (โรคตายด่วนกุ้ง) ซึ่งเป็น microsporidian parasite ที่สามารถส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโต และขนาดของกุ้ง ซึ่งแต่เดิมกฎระเบียบการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งของออสเตรเลีย เกี่ยวกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเชื้อ EHP ค่อนข้างไม่รัดกุม

          ทั้งนี้การส่งออกกุ้ง และผลิตภัณฑ์กุ้งไปยังออสเตรเลียจะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต และผลิตภัณฑ์กุ้งทั้งหมดจะต้องถูกทำความสะอาด พร้อมผ่าหลังนำเส้นดำออก เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อ EHP ในกุ้ง ในขณะที่ ขั้นตอนการนำเข้ากุ้ง และผลิตภัณฑ์กุ้งทางศุลกากรของออสเตรเลีย จะดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กุ้ง และการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว

          ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527