สวัสดี

ความคืบหน้าระเบียบ Health Claims ของสาร Omega-3

แชร์:
Favorite (38)

19 กันยายน 2551

 

ความคืบหน้าระเบียบ Health Claims ของสาร Omega-3

            หลังจากสหภาพยุโรป ได้ประกาศจะพิจารณาถึงการกล่าวอ้าง ทางสุขภาพ (Health Claims) ของกรดไขมัน Omega-3 บนฉลากใหม่เนื่องจากพบว่าสารนี้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์อาหาร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ Omega-3 นิยมอ้างถึงผลในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจบนฉลาก ซึ่งบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักรอนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้นได้ แต่เมื่อสารนี้ถูกใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างแพร่หลายทั้งในรูปของ Eicosapentanoic acid (EPA) และ Docosahexaenoic acid (DHA)  ทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐฯ  (US Food and Drug Administration) และสหภาพยุโรป จึงเกิดความกังวลว่าอาจทำให้ร่างกายได้รับในปริมาณเกินแม้ว่าตามกฏหมายประเทศสหราชอาณาจักรอนุญาตให้อ้างผลของ Omega-3 ว่าการบริโภคในปริมาณ 0.45 กรัม /วัน จะส่งผลดีต่อสุขภาพและช่วยในการป้องกันโรคหัวใจได้  แต่ หลังจากการประเมินของสหภาพยุโรปพบความเชื่อมโยงของสารนี้กับระบบการทำงานของสมองและ สุขภาพของทารก ซึ่ง อาจส่งผลให้ในปี 2553 สหภาพยุโรปจะประกาศห้ามการกล่าวอ้างผลทางสุขภาพของสาร Omega-3

            ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา สาร Omega-3 มีการค้นคว้าวิจัยอย่างมากมาย ทั้งในด้านสรรพคุณของการป้องกันโรคและปริมาณที่ เหมาะสมที่ร่างกายต้องการต่อวัน ทั้งนี้ The Global Organization for EPA and DHA (GOED) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารนี้ในอุตสาหกรรมอาหารว่าต้องคำนึงถึง RDI (Recommeded daily Intake) หรือปริมาณที่ร่างกายจะต้องได้รับจากการบริโภคโดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่มีสารนี้อยู่แล้วตามธรรมชาติ ผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคด้วย ซึ่งยุโรป อเมริกา และเอเชีย อาจมีความแตกต่างกันและประเทศควร พิจารณาอนุญาตให้ใช้ หรือกล่าวอ้างอิงตามปริมาณ ที่มีอยู่เช่นเดียวกับสารอาหารจำพวกแร่ธาตุ วิตามิน และไฟเบอร์ มากกว่าการอ้างผลในการป้องกันโรค

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527