สวัสดี

SFA ประกาศ ปรับค่า MRLs สำหรับสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และยาสัตว์ตกค้างที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับอนุญาตในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

10 พฤษภาคม 2563

      เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 หน่วยงานอาหารของสิงคโปร์ (Singapore Food Agency - SFA) ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ได้ประกาศ เรื่อง “การปรับค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ (Maximum Residue Limits - MRLs) สำหรับสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และยาสัตว์ตกค้างที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้พบในอาหาร” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. SFA ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ (Maximum Residue Limits - MRLs) ภายใต้ระเบียบด้านอาหารมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลความปลอดภัยด้านอาหารให้กับผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหาร และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ SFA เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามข้อกำหนดของสิงคโปร์
  2. ค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ (Maximum Residue Limits - MRLs) สำหรับสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช ถูกระบุไว้ในตารางที่ 9 ของระเบียบอาหาร ส่วนที่ไม่มีระบุในตารางดังกล่าวจะอ้างอิงค่า MRL จาก Codex Alimentarius Commission (Codex) หากไม่มีระบุทั้งในตารางที่ 9 และใน Codex Alimentarius Commission (Codex) จะไม่อนุญาตให้ใช้และให้พบในผลิตภัณฑ์อาหาร
  3. ยาสัตว์ตกค้าง (Veterinary Drugs) ที่กำหนดไว้ในข้อ 29 (3) ของข้อบังคับอาหารยังไม่อนุญาตให้ใช้หรือพบในอาหารได้
  4. เพื่อสะดวกต่อการค้า SFA ได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ (Maximum Residue Limits - MRLs)  สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และยาสัตว์ตกค้าง จากเดิม ที่กำหนดไม่ให้พบในอาหาร (not detected) เป็นกำหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ในอาหาร ตามภาคผนวก A
  5. สำหรับค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Pesticide Residues) สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/legislation/sale-of-food-act/annex-a-ofcircular-dated-20-apr-2020-(pesticide-mrls).xlsx
  6. สำหรับยาสัตว์ตกค้าง (Veterinary Drugs) ดังภาคผนวก A     

ที่มา : Singapore Food Agency. MAXIMUM RESIDUE LIMITS ESTABLISHED FOR PESTICIDES AND VETERINARY DRUGS PREVIOUSLY NOT ALLOWED IN FOOD. https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/circular---maximum-residue-limits-for-pesticides-and-veterinary-drugs-in-food.pdf.

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527