สวัสดี

อียูปรับกฎ ระเบียบค่ามาตรฐานสารเคมีตกค้างใหม่ทั้งระบบ

แชร์:
Favorite (38)

12 กันยายน 2551

 

อียูปรับกฎ ระเบียบค่ามาตรฐานสารเคมีตกค้างใหม่ทั้งระบบ

            1กันยายน 2551 สหภาพยุโรปเริ่มบังคับใช้กฎ ระเบียบฉบับใหม่  Regulation(EC) No 396/ 2005 ที่มีการทบทวนและปรับระบบการพิจารณาชนิดสารเคมีทางการเกษตรที่อนุญาตให้ใช้ และค่ามาตรฐานสุงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศตรูพืชในอาหารแต่ล่ะชนิด

 

1.กำหนดให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศ 27 ประเทศ ต้องใช้ค่ามาตรฐาน (MRLs) เป็นค่าเดียวกันทั้งหมด

2.ระเบียบใหม่ยกเลิกการใช้สารเคมี 587 ชนิด และได้กำหนดค่ามาตรฐานสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชแล้ว 3150 รายการ ครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิดที่นำมาเป็นอาหารและอาหารสัตว์ ซึ่งค่า (MRLs) ข้างต้นนี้ให้นำไปประยุกต์ใช้กับอาหารแปรรูปผลิตจากสินค้าเกษตรข้างต้นได้

3.สารเคมีที่ไม่อยู่ในรายการที่อียูกำหนดค่า (MRLs) ให้ยึดค่า 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัมเป็นมาตรฐาน

4.อียูจะมีการทบทวนชนิดและปริมาณสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ในพืช ผัก ผลไม้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในสหภาพยุโรปทุกกลุ่มรวมถึง เด็กทารก เด็กเล็กและผู้นิยมบริโภคผัก โดยมี EFSA เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยอ้างอิงจาก ข้อมูลพิษวิทยาของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารที่คาดหวังให้เหลือตกค้างในอาหาร และความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้บริโภคในสหภาพยุโรป

5.อียูมีการจัดทำฐานข้อมูลค่ามาตรฐานปริมาณตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชเพื่อให้ผู้ต้องการนำข้อมูลไปใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องได้สะดวก

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527