สวัสดี

แคนาดา ประกาศอนุญาตให้ใช้ Invertase จากแหล่งสิ่งที่มีชีวิตเป็นวัตถุเจือปนอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

24 เมษายน 2563

            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) อนุญาตให้ใช้ Invertase จากแหล่งสิ่งที่มีชีวิตที่มาจาก Aspergillus fijiensis และ Aspergillus japonicus  เป็นเอนไซม์สำหรับใช้ในซูโครสที่ใช้ในการผลิต fructooligosaccharides ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

             รายชื่อเอนไซม์ที่อนุญาตให้ใช้สำหรับผลิตอาหารของแคนาดา สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/lists-permitted/5-enzymes.html

 

ที่มา : Health Canada. Notice of Modification to the List of Permitted Food Enzymes to Enable the Use of Aspergillus fijiensis as a Source Organism for Invertase. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships/modification-permitted-food-enzymes-aspergillus-fijiensis.html

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527