สวัสดี

APHIS สหรัฐฯ แจ้งแนวทางปฏิบัติการนำเข้า-ส่งออก พืชและผลิตภัณฑ์ในภาวะ Covid-19

แชร์:
Favorite (38)

10 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 หน่วยงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (บริการตรวจสุขภาพสัตว์และพืช: APHIS) กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานด้านการตลาดและการส่งออก พืชและผลิตภัณฑ์พืชในช่วงการประกาศภาวะฉุกเฉินปลอดโรคระบาด Covid-19 โดยมีสาระสำคัญผิวพรรณ

     1. พืชเข้าและส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์หน่วยงานป้องกันและกักกันพืช (การป้องกันพืชและกักกัน: PPQ) ที่อยู่ใต้ APHIS จะยังคงให้บริการด้านการแพทย์เข้าและส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์ตามปกติ ใบอนุญาต (ใบอนุญาต) การตรวจสอบพืชและผลิตภัณฑ์พืชตรวจสอบศัตรูพืช (ระบุศัตรูพืชดักจับ) การตรวจสอบกิจกรรมการรักษาเพื่อสุขอนามัยพืช (การรักษาสุขอนามัยพืช) และการตรวจสอบ และออกใบรับรองพืชและผลิตภัณฑ์พืชเพื่อการส่งออก (ตรวจสอบและรับรอง)

     2. การรับใบรับรองและแบบฟอร์มต่าง ๆ ในช่วงภาวะฉุกเฉิน Covid-19 เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในช่วงภาวะฉุกเฉิน Covid-19 หน่วยงาน APHIS (ศุลกากรของสหรัฐอเมริกาและการป้องกันชายแดน: CBP) ......

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527