สวัสดี

ญี่ปุ่นเสนอข้อแก้ไขค่ามาตรฐานตกค้างสารเคมีตกค้างบางรายการ

แชร์:
Favorite (38)

3 กันยายน 2551

 

ญี่ปุ่นเสนอข้อแก้ไขค่ามาตรฐานตกค้างสารเคมีตกค้างบางรายการ

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour

and Welfare: MHLW) ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการการผลิตสินค้าอาหารและเกษตรรวมทั้งผู้นำเข้า ได้รับทราบการปรับปรุงมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง  (Maximum residue limit: MRLs)

ในกลุ่มสารกำจัดศัตรูพืชดังนี้

1.สารกำจัดเชื้อรา Dimethomoph   ที่อนญาตให้ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร ได้มีปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้พบได้สำหรับสินค้าอาหารให้เข้มงวดมากขึ้น ในสินค้าต่อไปนี้

-สินค้าปตุสัตว์ เช่นเนื้อไก่ ไขมันไก่ ตับ ไต ไข่ไก่ และส่วนที่กินได้ทั้หมดของไก่

-ผักและผลไม้เช่นบล็อกโคลี่

2.สารกำจัดวัชพืช Halosulfuran-methyl ได้มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้พบภายในอาหารให้เข้มงวดมากขึ้น ในสินค้าต่อไปนี้

-ธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด หัวบีต

-ผักและผลไม้ เช่น หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว กล้วย มะม่วง

3.สารกำจัดแมลง Cyromyzine ได้เพิ่มรายการสินค้าที่ต้องกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้พบได้ให้ครอบคลุมสินค้าอาหารมากมายขึ้น

            โดยรายการปรับปรุบงมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้างทั้งหมดยังอยู่ในระหว่างขอรับข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527