สวัสดี

ญี่ปุ่นถอนชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 9 ชนิด

แชร์:
Favorite (38)

28 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (Japan Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW)) ได้มีการประกาศปรับปรุง “List of Existing Food Additives” และ “Food Additive Standards” โดยถอนรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารออก 9 รายการ ดังนี้

 

  1. itaconic acid
  2. fish scale foil
  3. kooroo colour
  4. spices extract
  5. bone carbon black
  6. shea nut colour
  7. ferritin
  8. hego-ginkgo leaf extract
  9. levan

 

 

          รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวจะไม่สามารถขาย, ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงนำเข้าได้ ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

Japan Revised List of Existing Food Additives and Food Additive Standards :

https://food.chemlinked.com/news/food-news/japan-revised-list-of-existing-food-additives-and-food-additive-standards

หรือ Scan QR Code เพื่ออ่านประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ MHLW (ภาษาญี่ปุ่น) :

https://www.mhlw.go.jp/content/000600041.pdf

หรือ Scan QR Code เพื่ออ่านประกาศดังกล่าว

 

 

ที่มา : https://food.chemlinked.com/

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527