สวัสดี

เมียนมาบังคับการแสดงฉลากเป็นภาษาเมียนมา

แชร์:
Favorite (38)

26 มีนาคม 2563

คณะกรรมการกลางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของเมียนมา ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศว่าด้วยการกำหนดสินค้าที่ต้องติดฉลากและคำแนะนำในการใช้สินค้าเป็นภาษาเมียนมา (Notification No. 1/2018 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2562) และประกาศว่าด้วยการกำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าภาษาเมียนมา (Directive No. 1/2019 (Labeling Requirement for the Business) ลงวันที่ 25 มกราคม 2563) โดยกำหนดประเภทสินค้าที่ต้องติดฉลากเป็นภาษาเมียนมา 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่

  1. อาหารและเครื่องดื่ม
  2. เครื่องใช้ในครัวเรือน
  3. สินค้าสำหรับเด็ก
  4. เครื่องมือเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  5. ยาและอาหารเสริม
  6. สารเคมี
  7. เครื่องสำอาง
  8. อุปกรณ์อาบน้ำ
  9. เครื่องมือทางการเกษตรและอุปกรณ์ออกกำลังกาย

          โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 จากกำหนดการเดิมวันที่ 26 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ประกาศ Notification No. 1/2018 :

http://www2.mfa.gr/infofiles/CPC%20issued%20Notification%201-2018%20on%20October%2026_English%20Version(1)%20th.pdf

หรือ Scan QR Code เพื่ออ่านประกาศดังกล่าว

ประกาศ Notification No. 1/2019 :

https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/announcement/1971

หรือ Scan QR Code เพื่ออ่านประกาศดังกล่าว

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527